HS Code / Tariff Code / Kod taryfy celnej – informacje w pigułce

Co to jest HS Code / Tariff Code / Kod taryfy celnej?

System HS (Harmonized System) Code, tariff code lub taryf celnych został stworzony w celu ułatwienia międzynarodowej wymiany handlowej. Jest to system uniwersalny, stosowany na skalę globalną przez kraje należące do World Customs Organization (WCO).

HS Code składa się z 6 cyfr, ale każdy kraj może dodawać swoją dodatkową numerację zarówno przy imporcie, jak i exporcie.

Jaki jest Kod taryfy dla Twojego produktu?

WAŻNE: Odpowiedzialność za prawidłowe podanie kodu taryfy celnej spoczywa na nadawcy przesyłki, a nie na firmie przewozowej.

HS Code dla Twojego produktu uzależniony jest od kraju oraz tego, czy jesteś Importerem, czy Exporterem. I tak dla przykładu: jeżeli jesteś polskim sklepem internetowym i wysyłasz towar z PL do GB, wówczas na deklaracji exportowej należy umieścić polską taryfę celno-exportową, którą można wyszukać na https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/Browser?lang=PL&date=20210105. Natomiast na deklaracji celnej importowej w GB należy szukać brytyjskiego kodu taryfy importowej, który jest dostępny na https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Ważne: Jeżeli realizujesz wysyłki do GB, istotne jest podanie pełnego brytyjskiego kodu taryfy importowej.

Z czego składa się kod taryfy celnej?

Kod taryfy celnej (numeracja) składa się z sekcji, które precyzyjniej określają dany przedmiot. Przykładowo kod taryfy celnej dla kawy mielonej bezkofeinowej to 0901220000 i znajdziemy ten kod pod sekcją: Produkty roślinne > Kawa, herbata i przyprawy > Kawa palona lub bezkofeinowa > Kawa palona > Bezkofeinowa.

Ważne dla sklepów internetowych wysyłających do GB

Pomimo zawartego porozumienie między UE oraz GB pod koniec 2020 nadal konieczne jest podanie HS Code do odprawy exportowej w Polsce, oraz importowej w GB.

Istotnym elementem wynikającym zarówno z odpraw celnych, jak i porozumienia jest podanie kraju pochodzenia produktu. Zamówienia poniżej 150 EUR lub 135 GBP zostaną zwolnione z cła, ale będą podlegały konieczności opłacenia podatku VAT w GB. Natomiast, cło na towary powyżej 150 EUR / 135 GBP nie będzie do zapłaty, tylko jeżeli kraj pochodzenia produktów to UE lub GB.

W przypadku wysyłek do GB warto korzystać z usług operatorów pocztowych takich jak Global24, gdyż wówczas istnieje możliwość zastosowania uproszczonej procedury celnej -szybsze procesowanie oraz niższy koszt odprawy.

Zobacz nasze referencje na:

Global24

GLOBAL24 sp. z o.o. sp. k.
ul. Ryszarda Chomicza 13b
55-080 Nowa Wieś Wrocławska

sales@global24.eu
+48 880 725 240

Zostaw Wiadomość